1-4 dagar ✓ Frakt 99 kr

Diamanter

En diamant bryter ljuset som inget annan mineral, och den har högst brytningsindexet av alla ädelstenar. Diamant är även det hårdaste mineral som förekommer i naturen och kan bara repas och slipas av andra diamanter. Diamantens egenskaper gör den därför mycket populär till smycken. 

4C

På 1940-talet etablerade GIA (Gemological Institute of America) en internationell metod att bedöma diamanter på som kallas för 4C - Carat weight (vikt), Cut (slipning), Clarity (klarhet) och Color (färg).


Carat weight - Storleken på diamanter anges i Carat (ct) och är en viktangivelse. 1 ct motsvarar 0,2 gram. Prissättningen på diamanter är progressiv, det vill säga att en diamant som väger 1 ct kostar mycket mer än vad flera mindre stenar som tillsammans väger 1 ct gör. Två diamanter med samma ct behöver heller inte kosta lika mycket då andra aspekter så som klarhet, färg och slipning påverkar priset. 

 

Cut - Slipningen av en diamant är det som har störst betydelse för stenens briljans och lyster. En dåligt slipad diamant återspeglar inte ljuset, utan ljuset rinner rakt igenom stenen, då spelar det ingen roll om stenen har en fin färg och få inneslutningar. Skalan där slipningen bedöms går från Poor (dålig) till Excellent (utmärkt).

Den vanligaste slipningen är briljantslipning, som anses vara den ultimata för att maximera diamantens briljans. Några andra vanliga slipningar är till exempel princess, navette/marquise, pear, heart och emerald. 

 

Clarity - En diamant bildas djupt i jordens inre, under extrem värme och tryck. De innehåller därför ofta unika inneslutningar eller externa fläckar. Diamanter utan dessa märken är sällsynta, och sällsynthet påverkar en diamants värde. Klarhetsskalan hänvisar till frånvaro av inneslutningar och fläckar och bedöms i 11 steg; Flawless, Internally Flawless, Very Very Slightly Included 1 och 2, Very Slightly Included 1 och 2, Slightly Included 1 och 2 och Included 1, 2 och 3. Ju fler inneslutningar en diamant har desto mer påverkar dessa ljusets förmåga att brytas, som i sin tur resulterar i mindre lyster. 

 

Color - Diamanter värderas efter hur nära de närmar sig färglöshet – ju mindre färg, desto högre värde. Färgen på en diamant ses bäst i dagsljus, då inomhusbelysning ofta har en gulaktig ton vilket påverkar diamantens färg. När diamanter färgklassas jämför man dem med stenar av känd färg under kontrollerad belysning och exakta betraktningsförhållanden. Det finns några olika system för färgbedömning av diamanter. I Norden används ofta Scandinavian Diamond Nomenclature och det är detta system vi på Valdi använder. Andra vanligt förekommande är till exempel GIA Grading System och HRD. 

Stegen i Scandinavian Diamond Nomenclature är följande: River - Mycket sällsynt vit, Top Wesselton - Sällsynt vit, Wesselton - Vit, Top Crystal - Mycket lätt tonad vit, Crystal - Lätt tonad vit, Top Cape - Tonad vit, Cape - Lätt gulaktig, Light Yellow - Lätt gul, Yellow - Gul. 

 

Konfliktdiamant 

Diamanter som kommer från en krigszon och som exporterats olagligt för att finansiera rebeller benämns med termen konfliktdiamanter, även kallade krigsdiamanter eller blodsdiamanter. De associeras ofta med Afrika från till exempel länder som Angola, Liberia, Sierra Leone, Kongo, Elfenbenskusten. Arbetsförhållanden på dessa platser rapporteras ofta som inhumana. På grund av allt detta är det olagligt att köpa och sälja konfliktdiamanter. 

År 2000 etablerade diamantindustrin en process som begränsar konfliktdiamanternas tillgänglighet - The Kimberly Process. Målet är att spåra varje diamant från gruvplats till försäljningstillfälle för att på så sätt förhindra att konfliktdiamanter säljs på juvelmarknaden. Idag räknar man med att 99,8% av alla diamanter som säljs är konfliktfria. Valdi smycken köper bara diamanter från pålitliga företag som kan bevisa att deras diamanter är helt konfliktfria.